В Ляшкевич. Поезія. Академізм | К. Кавафіс. Переклади


ПОЕЗІЯ.
АКАДЕМІЗМЕнциклопедійні
  Тлумачення:

      
Тлумачення радянської епохи

Словник "Естетика".
АКАДЕМІЗМ ( від грецького "akademia" - школа).
1 - Бережливе відношення до традицій, високий професіоналізм, "імунітет" від модних, поверхневих, нетривалих віянь у мистецтві. В той же час А. може набувати і негативних ознак, часто стаючи традиціоналізмом, канонізацією апробованих манер і прийомів у художній творчості, застійності художнього мислення, породжуючи салонне, зовнішньо красиве, одначе часто без духовного наповнення мистецтво.
2 - Напрям у пластичних мистецтвах, що зформувався в європейській культурі від часів Болонської академії братів Карачі (1585 р), давши, згодом, початок двом епохальним стилям у мистецтві XVII - XVIII вв. - класицизму і бароко, а затим і формуванню більш широких принципів.
Болонська школа стверджувала характерний для естетики Відродження статус професійного і свободного художника, проголосила необхідність для художників теоретичного і практичного володіння різними стилями, культивувала опрацювання художніх ідей спочатку графічно, і тільки потім живописно, заклала основу для створення живописних еталонів..."

Можливі поетичні зразки
спецодежда, магазин спецодежды халат . свадебные платья украина.