Львів
Організація власних та підтримка існуючих регіональних та мережевих конкурсів в різних жанрах українського мистецтва
Осередки поза Львовом
Наші меценати Наші меценати
Наші інформаційні спонсори
ГОЛОВНА
Духовна практика
Поезія
Проза
Публіцистика
Театр
Візуальне мистецтво
Поезія
Духовна практика
Публіцистика
Автори
Архів
Бібліотеки
Журнали
Cторінки
Для чого
Контакти

ВАША ПРОГРАМА

Український мистецький форум

Український Мистецький Форум - асоціація культурно-мистецьких НДО

Проблеми, на розв'язання яких спрямовано проект:
Однією з важливих проблем розвитку громадянського суспільства в Україні є залежність громадських ініціатив від пост-радянської номенклатури.
Номенклатура часто створює "віртуальні" інституції, що мають недержавний статус, але практично монополізують ту чи іншу царину.
Відомо, що значна частка творчої активності в культурі країни провадиться саме недержавними організаціями, але слабкість їхнього голосу та неефективність державної політики залишають українську культуру білою плямою на мапі, не відомою міжнародним фахівцям.
Така ситуація зумовлена тим, що інтереси "третього сектора" практично не враховуються в культурній політиці країни, а провадити самостійну політику незалежні організації не здатні через свою роз'єднаність і обмежені можливості.
Мета та функції: Для зміни наявної ситуації пропонується створити структуру, яка представлятиме український культурний третій сектор і лобіюватиме його інтереси.
Ця структура буде функціонувати у формі асоціації та називатиметься Український Мистецький Форум.
Вона має згуртувати культурно-мистецькі інституції, незалежно від царини їхньої спеціалізації.
Український Мистецький Форум: · об'єднуватиме культурно-мистецькі НДО з різних регіонів України у мережу партнерства та співробітництва, · виступатиме незалежним представницьким органом членських НДО, · лобіюватиме інтереси НДО, · активізуватиме роль НДО у становленні та розвитку культурної політики в Україні, · вестиме постійний обмін інформацією, · вестиме моніторинг ситуації в сфері культури, · видаватиме бюлетень, який міститиме результати моніторингу в культурній сфері, прогноз розвитку ситуації і пропозиції вирішення наявних проблем, · ініціюватиме міжрегіональну співпрацю між різнопрофільними інституціями, · працюватиме з мас-медіа, · проводитиме тренінги з менеджменту і різноманітні воркшопи.
Пропонована структура: · мистецький Форум матиме горизонтальну неієрархічну структуру, однаково репрезентуючи своїх членів і сприяючи забезпеченню їхніх інтересів, · діяльність форуму координуватиметься Координаційною Радою, · Рада складатиметься із мінімум 5-ти і максимум 9-ти членів - представників організацій-учасників Форуму, · щороку відбуватиметься автоматична 30-тивідсоткова ротація Ради, аби кожному учаснику надати в ній голос, · максимальний термін роботи в Раді складатиме 3 роки, · засідання Координаційної Ради відбуватимуться принаймні 4 рази на рік.
Членство: Беручи до уваги, що сьогодні межі між різними жанрами і галузями мистецтва є розмитими, і практично неможливо чітко відокремити один напрям мистецтва від іншого (напр.
, візуальне мистецтво від літератури чи музики), то й Мистецький Форум будуватиметься за інтердисциплінарним принципом і поєднає різнопрофільні недержавні культурні інституції.
Єдиними обмеженнями на членство будуть культурна спеціалізація інституції й її недержавний та неприбутковий статус.
Пропоновані форми роботи: Загальне зібрання Мистецького Форуму відбуватиметься раз на рік, при нагоді помітної культурної події, яку проводитиме один з учасників Форуму (кожного разу інший).
До участі в зібранні запрошуватимуться міжнародні фахівці, центральним доповідачем щорічного зібрання буде визнаний професіонал в певній галузі культури.
Таким чином вдасться привернути до Форуму увагу міжнародного середовища.
Щоденну діяльність Форуму забезпечуватиме координатор, який працюватиме на постійній основі.
Щоденне функціонування полягатиме у: постійному обміні інформацією, забезпечення зв'язку між КР та іншими членами Мистецького Форуму, виданні інформаційного бюлетеню, моніторингу подій в сфері культури, підтримці контактів з ґрантодавчими та державними інституціями для забезпечення інтересів НДО тощо.
Раз на рік видаватиметься і розповсюджуватиметься бюлетень з описом і критичним аналізом діяльності у царині культури, прогнозом подальшого розвитку ситуації і визначенням подальших завдань.
Бюлетень надсилатиметься до відповідних державних інституцій, Міністерства культури, Верховної Ради, центральних інформаційних видань, університетів, бібліотек, НДО, фундацій, амбасад тощо.
Мистецький Форум співпрацюватиме з Комітетом з питань культури і духовності Верховної Ради для ініціювання слухань у ВР.
Щорічна декларація Форуму видаватиметься і розповсюджуватиметься напередодні укладення державного бюджету.
Форум вестиме лобіювання інтересів культурних НДО в парламенті.
Під "парасолем" Форуму членські інституції організовуватимуть тренінги з менеджменту культурних організацій і тематичні воркшопи з різних сфер культури, створюючи для цього партнерські коаліції.
Фінансування: Мистецький Форум не вимагатиме спеціального державного фінансування своєї діяльності й постійно вестиме фандрейзингову діяльність.
Отримані кошти забезпечуватимуть щоденну роботу Форуму, щорічне зібрання, а також зможуть використовуватися на підтримку подій, при яких відбуватимуться щорічні зібрання.
З часом пропонується запровадити членські внески.
Очікувані результати: · поява й активна робота представницького органу культурно-мистецьких НДО; · ствердження "третього сектору" як активної та впливової фігури в культурній політиці держави, · забезпечення моніторингу в царині культури, · пожвавлення контактів між різноманітними і різнопрофільними культурно-мистецькими НДО з різних регіонів України, · включення українських культурних інституцій в міжнародний контекст через налагодження та інтенсифікацію контактів з міжнародними мережами та фахівцями.
Перше зібрання Українського Мистецького Форуму: Перше зібрання відбудеться між 15 і 18 грудням 2001 року і складатиметься із: · доповіді запрошеного міжнародного фахівця та публічного обговорення запропонованої ним проблематики за участі міжнародних й українських фахівців і журналістів, · представлення кількох розроблених в результаті попереднього листування з НДО моделей функціонування Форуму й обговорення найбільш ефективної моделі представниками українських мистецьких НДО, · декларації вступу до Форуму з боку учасників, формування Координаційної Ради, її ознайомчого засідання і призначення координатора, · обговорення найактуальніших питань сучасної культури, окреслення стратегії діяльності.
Зібрання відбуватиметься при відкритті виставки "Український павільйон" (куратор Ю.
Онух) у Центрі Сучасного Мистецтва.
Ця виставка є непересічною міжнародною мистецькою подією, учасниками якої стануть найвідоміші українські художники, директори та куратори європейських центрів сучасного мистецтва.
В основі виставки лежить поняття "бренду" - "марки довіри", базованої на спільних цінностях.
В експозиції задіяні художники, які живуть у різних містах, країнах, континентах і перебувають у різних мистецьких і соціальних контекстах: Олег Кулик (Росія), Тарас Полатайко (Канада), Олександр Ройтбурд (США), Віктор Марущенко, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич, Сергій Братков, Тіберій Сільваші, Максим Мамсіков, Ілля Чічкан (Україна).
"Українське" як brand-name, українське життя як "Український павільйон", заповнений героями драми 20-го століття - Політиками, Містиками, Екстремістами, Маніяками, Святими та Негідниками.
У результаті першого зібрання буде укладено перший (вступний) бюлетень Форуму, в якому йтиметься про заснування Українського Мистецького Форуму, його місію, цілі та завдання, а також лаконічно описуватиметься ситуація, в якій Форум розпочинає своє існування.


Copyright 2000 - "ПОЕТИЧНІ МАЙСТЕРНІ" - Львів